Nederlands in Nijmegen (NT2) voor gevorderden 

Voor deze cursus beschikt u al over alle basiskennis van het Nederlands. U kunt het Staatsexamen NT2, programma 2 met succes doen, maar u wilt geïnspireerd en gestimuleerd worden om bezig te blijven met de Nederlandse taal. U hebt geen behoefte aan uitleg van grammaticaregels, maar wel aan een flinke uitbreiding van uw woordenschat en verfijning van uw communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. In deze cursus oefent u onder meer met schrijven, zinsintonatie en uitdrukkingen. Het lesmateriaal ontvangt u tijdens de cursus. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Deze training bestaat uit 20/ 25 bijeenkomsten van 1,5 uur. De huiswerkbelasting bedraagt circa 2 uur per week.

Start: January 2024. Locatie: Utile Dulci T&C  Nijmegen.